skip to Main Content
1-800-987-654 admin@totalwptheme.com

STEMBÜS (OKUL ÖNCESİ STEM EĞİTİM OTOBÜSÜ)

1. Giriş Teknolojik gelişmelerin yaşamımızın her alanında etkisinin görüldüğü günümüzde gelişmiş ülkeler yetiştirdikleri bireylerin; fen ve teknoloji okur–yazarı olmalarının yanı sıra, bilgi teknolojilerini etkili kullanma, problem çözme, eleştirel düşünme, sorumluluk alma ve takım çalışması yapma gibi üst düzey becerilere de…

Read More
Back To Top